5 trường đại học Thái Lan nổi tiếng cho du học sinh (Phần 2)

Tiếp tục với những trường đại học Thái Lan nổi tiếng như đại học Nakhon Phanom, đại học Rajabhat Udon Thani và đại học Rangsit Thái Lan thu hút đông đảo du học sinh du học Thái Lan.

Đại học TháI Lan Nakhon Phanom

Đại học Nakhon Phanom được thành lập năm 2005 thông qua việc kết hợp hai viện ở tỉnh Nakhon Phanom, bao gồm Đại học Nakhon Phanom Rajabhat, Cao đẳng Kỹ thuật Nakhonphanom, Cao đẳng Nông nghiệp và Công nghệ Nakhonphanom, Cao đẳng Giáo dục Cộng đồng Thatphanom, Cao đẳng Giáo dục Cộng đồng Nawa, và Cao đẳng Y tá Boromarjonani, Nakhon Phanom.

đại học Thái Lan

Hiện tại, trường đại học Thái Lan này có cơ sở chính tại số 330 Đường Abhibalbancha, Nai Muang, Muang, Nakhon Phanom 48000. Trường có những khoa và viện sau: Khoa Quản trị Kinh doanh và Khoa học Thông tin, Khoa Nghệ thuật và Khoa học, Cao đẳng Giáo dục Cộng đồng Nawa, Cao đẳng Nông nghiệp và Công nghệ Nakhonphanom, Cao đẳng Y tá Boromarjonani, Nakhon Phanom, Cao đẳng Kỹ thuật Nakhonphanom, Cao đẳng Du lịch và Dịch vụ, Cao đẳng Máy bay Quốc tế, Viện Nghiên cứu và Phát triển, Viện Nghiên cứu Đông Dương.

Đại học Rajabhat Udon Thani

Đại học Thái Lan Rajabhat Udon Thani bao gồm 05 khoa và Bộ phận Quản lý Sinh viên Tốt nghiệp. 05 khoa là Khoa Sư phạm, Khoa Khoa học, Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Quản lý Khoa học Tổng hợp và Khoa Kỹ thuật. Sự hình thành “trường Sư phạm Nông nghiệp Tỉnh Udon Thani” ngày nay trường trở thành trường đại học Thái Lan này được thành lập ngày 01/11/1923 và trường là tiền thân của Khoa Sư phạm.

đại học Thái Lan

Khoa Sư phạm đào tạo các chương trình sư phạm ở các lĩnh vực như Giáo viên soạn chương trình giảng dạy, Quản lý giáo dục, Tư vấn giáo dục, Nghiên cứu giáo dục và Phân tích giáo dục. Khoa Sư phạm còn giảng dạy chương trình nâng cao chuyên môn cho các giáo viên ngành giáo dục và các nhà quản lý giáo dục, cũng như nâng cao và bồi dưỡng kiến thức ngành giáo dục thông qua các dự án nghiên cứu và cải cách giáo dục.

Đại học Rangsit Thái Lan

Đại học Thái Lan Rangsit (RSU) là một trường đại học tiêu chuẩn giảng dạy quốc tế hàng đầu ở Thái Lan và được công nhận bởi Ủy ban Giáo dục Đại học của chính phủ, Bộ Giáo dục của Thái Lan. Có lịch sử thành lập từ năm 1986, RSU hiện có hơn 28.000 sinh viên học tập hơn 134 khóa học (87 chương trình đại học, 36 chương trình Thạc sĩ và 11 chương trình tiến sĩ). Ngoài các chương trình cấp bằng nhiều giảng dạy tiếng Thái, RSU cung cấp nhiều chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiềng Anh cấp bằng quốc tế. Nhiều chương trình của Rangsit là chương trình hợp tác với Hà lan, Úc, Thụy Điển.

  • Khai giảng: Tháng 1, 6, 8
  • Học phí khóa cử nhân cho sinh viên quốc tế: Baht 140.000/năm hoặc tương đương 4.375 USD/năm.
  • Yêu cầu tiếng Anh chung: IELTS 5.0 hoặc TOEFL 500 hoặc tương đương.

Nguồn: Viencongnghemoi

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *