Học bổng ASEAN của đại học Kasetsart Thái Lan

Học bổng ASEAN của đại học Kasetsart dành cho các ứng viên có nguyện vọng theo đuổi chương trình Thạc sĩ Khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh trong lĩnh vực Kinh tế tài nguyên nông nghiệp (ARE)

Học bổng ASEAN của đại học Kasetsart Thái Lan

Đại học Kasetsart cung cấp học bổng ASEAN cho công dân các nước thành viên ASEAN (không gồm Thái Lan). Học bổng này dành cho các ứng viên có nguyện vọng theo đuổi chương trình Thạc sĩ Khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh trong lĩnh vực Kinh tế tài nguyên nông nghiệp (ARE). Học bổng ASEAN bao gồm học phí, các khoảng trợ cấp (gồm trợ cấp hàng tháng, trợ cấp cho việc nghiên cứu và bảo hiểm sức khoẻ).

Trong 25 năm qua, cơ sở đào tạo Kinh tế tài nguyên nông nghiệp của Đại học Kasetsart là cơ sở duy nhất đưa ra chương trình đào tạo chính qui về Kinh tế nông nghiệp tại Thái Lan. Từ những năm 1960, việc mở rộng nhanh chóng nền giáo dục đại học là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Chương trình Cử nhân khoa học về lĩnh vực Kinh tế nông nghiệp tại đất nước này. Được thành lập năm 1961, cơ sở đào tạo Kinh tế tài nguyên nông nghiệp đã trở thành trung tâm khu vực về việc đào tạo ngắn hạn cũng như dài hạn cho các chuyên gia có sự nghiệp đang phát triển ( mid – career professionals) đến từ các nước thành viên ASEAN.

du học Thái Lan, thông tin Thái Lan, Thái Lan, học bổng du học Thái Lan, hoc bong ASEAN, Dai hoc Kasetsart

  • Đơn vị cấp học bổng: Đại học Kasetsart, Thái Lan.
  • Các nước nhận học bổng:

Các nước thành viên khối ASEAN (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore and Việt Nam).

Thời hạn học bổng: 2 năm

Giá trị học bổng: Học bổng ASEAN bao gồm:

– Miễn toàn bộ học phí

– Trợ cấp hàng tháng trong 24 tháng: 8,000 baht/ 1 tháng ( tương đương $ 245)

– Trợ cấp nghiên cứu trong vòng 2 năm: 50,000 baht / 1 năm ( tương đương $1,500)

– Tiền bảo hiểm trong vòng 2 năm: 4,000 baht / 1 năm.

Yêu cầu: – Là công dân khối ASEAN ( trừ Thái Lan) được chọn nhận học bổng ASEAN theo học chương trình Kinh tế tài nguyên nông nghiệp trong năm 2015.

– Du học sinh du hoc Thai Lan phải duy trì điểm trung bình 3.5/4.0 trên 1 học kì, nếu không học bổng sẽ chấm dứt trước thời hạn.

– Phải xuất bản ít nhất một tác phẩm trong Thailand Citation Index hoặc tạp chí Scopus trong vòng 3 năm sau khi bắt đầu chương trình.

Đại học Kasetsart là cơ sở duy nhất đưa ra chương trình đào tạo chính qui về Kinh tế nông nghiệp tại Thái Lan. Từ những năm 1960, việc mở rộng nhanh chóng nền giáo dục đại học là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Chương trình Cử nhân khoa học về lĩnh vực Kinh tế nông nghiệp tại đất nước này.

Nguồn: Tuoitre

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *