Học bổng du học Thái Lan của Đại học Kasetsart 2015

Học bổng du học Thái Lan của đại học Kasetsart 2015 dành cho các ứng viên có nguyện vọng theo đuổi chương trình Thạc sĩ Khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh trong lĩnh vực Kinh tế

Học bổng du học Thái Lan của Đại học Kasetsart 2015

Trong 25 năm qua, cơ sở đào tạo Kinh tế tài nguyên nông nghiệp của Đại học Kasetsart là cơ sở duy nhất đưa ra chương trình đào tạo chính qui về Kinh tế nông nghiệp tại Thái Lan. Từ những năm 1960, việc mở rộng nhanh chóng nền giáo dục đại học là nguyên nhân dẫn đến sự ra đời của Chương trình Cử nhân khoa học về lĩnh vực Kinh tế nông nghiệp tại đất nước này. Được thành lập năm 1961, cơ sở đào tạo Kinh tế tài nguyên nông nghiệp đã trở thành trung tâm khu vực về việc đào tạo ngắn hạn cũng như dài hạn

Đại học Kasetsart cung cấp học bổng du học Thái Lan cho công dân các nước thành viên ASEAN (không gồm Thái Lan). Học bổng du học Thái Lan này dành cho các ứng viên có nguyện vọng theo đuổi chương trình Thạc sĩ Khoa học tự nhiên bằng Tiếng Anh trong lĩnh vực Kinh tế tài nguyên nông nghiệp (ARE). Hoc bong du hoc Thai Lan bao gồm học phí,các khoảng trợ cấp (gồm trợ cấp hàng tháng, trợ cấp cho việc nghiên cứu và bảo hiểm sức khoẻ).

 

tin tức Thái Lan, thong tin Thai Lan, du học Thái Lan, học bỗng du học Thái Lan, hoc bong du hoc,Đai hoc KasetsartHọc bổng du học của Đại học Kasetsart 2015

 

Đơn vị cấp học bổng du học Thái Lan: Đại học Kasetsart, Thái Lan.

Các nước nhận học bổng:

Các nước thành viên khối ASEAN (Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia,Myanmar, Philippines, Singapore and Việt Nam).

Thời hạn học bổng: 2năm

Giá trị học bổng: Học bổng du học Thái Lan

-Miễn toàn bộ học phí

-Trợ cấp hàng tháng trong 24 tháng: 8,000 baht/ 1 tháng ( tương đương $ 245)

-Trợ cấp nghiên cứu trong vòng 2 năm: 50,000 baht / 1 năm ( tương đương $1,500)

-Tiền bảo hiểm trong vòng 2 năm: 4,000 baht / 1 năm.

 

tin tức Thái Lan, thong tin Thai Lan, du học Thái Lan, học bỗng du học Thái Lan, hoc bong du hoc,Đai hoc KasetsartHọc bổng du học của Đại học Kasetsart 2015

 

Yêu cầu:

– Là công dân khối ASEAN ( trừ Thái Lan) được chọn nhận học bổng theo học chương trình Kinh tế tài nguyên nông nghiệp trong năm 2015.

– Phải duy trì điểm trung bình 3.5/4.0 trên 1 học kì, nếu không học bổng sẽ chấm dứt trước thời hạn.

– Phải xuất bản ít nhất một tác phẩm trong Thailand Citation Index hoặc tạp chí Scopus trong vòng 3 năm sau khi bắt đầu chương trình.

Thời hạn nhận hồ sơ: 30/8/2015

Chương trình Cử nhân khoa học về lĩnh vực Kinh tế nông nghiệp tại đất nước này. Được thành lập năm 1961, cơ sở đào tạo Kinh tế tài nguyên nông nghiệp đã trở thành trung tâm khu vực về việc đào tạo ngắn hạn cũng như dài hạn

 

Nguồn: VnE

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *