Học bổng du học Thái Lan năm 2016 – 2017 (Phần 1)

Học bổng du học Thái Lan năm 2016 – 2017 phải kể đến học bổng Cao học SEARCA chỉ dành cho học sinh sinh viên khu vực Đông Nam Á và học bổng Thạc sĩ toàn phần HM King’s và HM Queen’s của Viện Công nghệ Asian.

Học bổng du học Thái Lan của Cao học SEARCA dành cho sinh viên Đông Nam Á

Trung tâm Giáo dục Cao học và Nghiên cứu về Nông nghiệp Khu vực Đông Nam Á (SEARCA) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các quốc gia Đông Nam Á (SEAMEO). Mục đích là nhằm đối phó với các thách thức hiện nay đối với sự phát triển bền vững, ngoài ra còn đóng vai trò chủ đạo trong việc thiết lập ra một môi trường phát triển bền vững cho nông nghiệp và phát triển nông thôn (ARD) tại khu vực Đông Nam Á. Ứng viên cần phải có tối thiểu chứng chỉ tiếng Anh TOEFL đạt 550 điểm (đối với thi viết) hoặc 213 điểm (đối với thi trên máy tính), hoặc chứng chỉ IELTS đạt 6.0. Kết quả thi TOEFL cần được chứng nhận bởi Princeton, New Jersey, Mĩ.

  • Đơn vị cấp học bổng du học Thái Lan này là: Trung tâm Giáo dục Cao học và Nghiên cứu về Nông nghiệp Khu vực Đông Nam Á (SEARCA). Các trường Đại học thành viên của SEARCA bao gồm:

– Đại học Nông nghiệp Bogor (IPB), Bogor, Indonesia

– Đại học Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Indonesia

– Đại học Putra Malaysia (UPM), Selangor, Malaysia

– Đại học Kasetsart (KU), Bangkok, Thailand

– Đại học Los Baños (UPLB), Laguna, Philippines

– Đại học Diliman (UPD), Quezon City, Philippines

– Đại học Visayas (UPV), Iloilo, Philippines

  • Đối tượng: Sinh viên quốc tế đến từ các quốc gia sau có thể nộp hồ sơ học bổng này: Brunei Darussalam, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Đông Timor và Việt Nam.

Học bỗng du học thái lan

Học bổng Thạc sĩ toàn phần HM King’s và HM Queen’s

Viện Công nghệ Asian hân hạnh được trao tặng các suất học bỗng du học Thái Lan toàn phần HM King’s và HM Queen’s cho sinh viên theo học chương trình Thạc sĩ đến từ các nước thuộc châu Á. Học bổng HM King’s có giá trị với tất cả các ngành học được đào tạo tại Trường Công nghệ và Kĩ thuật (SET) và trường Quản lí (SOM); học bổng HM Queen’s có giá trị với các ngành liên quan tới môi trường được giảng dạy tại trường Tài nguyên, Môi trường và Phát triển (SERD) thuộc Viện Công nghệ Asian. Học bổng bao gồm học phí, chỗ ở và chi phí sinh hoạt tại kí túc xá của trường. Thời hạn nhận hồ sơ: 31/03/2016.

  • Ngành học: Học bổng HM King’s có giá trị với tất cả các ngành học được đào tạo tại trường Công Nghệ và Kĩ thuật (chi tiết xem tại đây) và các ngành học được đào tạo tại trường Quản lí (chi tiết xem tại đây) thuộc Viện Công nghệ Asian.
  • Học bổng HM Queen’s có giá trị với các ngành học liên quan tới môi trường được giảng dạy tại trường Tài nguyên, Môi trường và Phát triển (chi tiết xem tại đây) thuộc Viện Công nghệ Asian.
  • Đơn vị cấp học bổng: Chính phủ Hoàng gia Thái Lan.
  • Đối tượng nhận học bổng: Ứng viên đến từ các nước: Việt Nam, Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, East Timor, India, Indonesia,….

Nguồn: Scholarshipplanet

>> Xem thêm: Học Bổng Du Học Thái Lan Năm 2016 – 2017 (Phần 2)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *