Học bổng du học Thái Lan năm 2016 – 2017 (Phần 2)

Học bổng du học Thái Lan năm 2016 – 2017 tiếp tục với các suất như học bổng Nghiên cứu của Qũy ASEAN và Viện Đào tạo Sau Đại học Chulabhorn, học bổng liên kết CGI-AF dành cho Công dân các nước ASEAN.

Học bổng du học Thái Lan Nghiên cứu của Qũy ASEAN và Viện Đào tạo Sau Đại học Chulabhorn

Quỹ ASEAN, một sáng kiến của các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), được thành lập ngày 15/12/1997 để giúp mang lại sự thịnh vượng chung và tương lai bền vững cho người dân của tất cả các nước ASEAN. Qũy đã được uỷ quyền để nâng cao nhận thức lớn hơn của ASEAN và tương tác lớn hơn giữa các dân tộc của mình và tham gia vào các hoạt động gia tăng của họ ASEAN cũng như để thực hiện các hoạt động hợp tác phát triển tăng cường hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết phát triển kinh tế công bằng và giảm nghèo. Năm nay sẽ có 5 ứng viên các quốc gia ASEAN, ngoài trừ ứng viên đến từ Thái Lan, được trao học bổng để theo học khóa học Thạc sĩ tại CGI. Học bổng du học Thái Lan này được lựa chọn dựa trên thành tích học tập.

  • Đơn vị cấp học bổng: Qũy ASEAN và Viện Đào tạo Sau Đại học Chulabhorn, Thái Lan.
  • Đối tượng: Sinh viên ASEAN, ngoài trừ sinh viên Thái Lan, có thể nộp hồ sơ học bổng này.
  • Số lượng: 5 suất.

Học bỗng du học thái lan

Học bổng liên kết CGI-AF dành cho Công dân các nước ASEAN

Viện Sau Đại học Chulabhorn (CGI) và Quỹ ASEAN (AF) đã cùng ký kết hợp đồng về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trong các nước thành viên ASEAN thông qua chương trình học bổng Sau đại học Viện Sau Đại học Chulabhorn – Quỹ ASEAN ngành Khoa học – Công nghệ. Viện Sau Đại học Chulabhorn được giáo sư – tiến sỹ Chulabhorn Mahidol (công chúa Thái Lan) sáng lập từ năm 2005. Viện được thành lập nhằm mục đích chiêu mộ nhân tài có năng lực suy nghĩ hiệu quả và các nhà lãnh đạo có trình độ chuyên sâu trong các lĩnh vực, từ đó phục vụ sự phát triển bền vững của quốc gia học. Viện CGI hiện đang đưa ra các chương trình cấp bằng Sau đại học và Thạc sỹ các ngành Khoa học Sinh học Ứng dụng: Sức khỏe Môi trường, Động lực học Môi trường và Hóa sinh.

  • Ngành học: Khoa học sinh học ứng dụng: Sức khỏe môi trường,Độc học môi trường và Hóa sinh
  • Bậc học: Chứng chỉ sau Đại học và bằng Thạc sỹ
  • Đơn vị cấp học bổng du học Thái Lan: Viện Sau Đại học Chulabhorn Graduate Institute (CGI) phối hợp cùng Quỹ ASEAN
  • Địa điểm: Thái Lan
  • Đối tượng: Sinh viên các nước ASEAN trừ Thái Lan (Bru-nây, Căm-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Lào, Ma-lai-xi-a, Myanmar, Phi-líp-pin, Sing-pa-po và Việt Nam) đều có thể ứng tuyển học bổng.

Nguồn: Scholarshipplanet

>> Xem thêm: Học Bổng Du Học Thái Lan Năm 2016 – 2017 (Phần 1)

                            5 Trường Đại Học Thái Lan Nổi Tiếng Cho Du Học Sinh (Phần 1)

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *