Thủ tướng Thái Lan Prayuth tiếp tục tại vị thêm 2 năm

Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo, việc tìm cách kéo dài thời gian cầm quyền của Thủ tướng Thái Lan Prayuth sẽ

Read more