Khủng hoảng chính trị Thái Lan từ quá khứ đến hiện tại (Phần 1)

Chính trị Thái Lan từ những năm 1990, nhóm các đảng theo xu hướng cải cách tự do và ôn hoà ngày càng trở nên thắng thế tại chính trường Thái Lan.

Chính trị Thái Lan thời gian đó gồm các Đảng Dân chủ, Đảng Dân tộc Thái, Đảng Hành động Xã hội và một số đảng khác, đại diện quyền lợi cho giới chủ công nghiệp và thương nghiệp, ngân hàng, tài chính và các quan chức cao cấp. Nhóm các đảng chính trị Thái Lan này chủ trương tiến hành cải cách theo kiểu dân chủ tư sản Âu – Mỹ, phát triển kinh tế thị trường tự do và bày tỏ sự không bằng lòng đối với việc nắm quyền và bành trướng ảnh hưởng của giới quân phiệt Thái Lan.

 

 chính trị Thái Lan, chinh tri Thai Lan, Chính trường Thái Lan, giới tài phiệt Thái Lan, kinh tế Thái Lan, khủng hoảng chính trị Thái LanKhủng hoảng chính trị Thái Lan từ quá khứ đến hiện tại

 

Chính phủ dân sự của Thủ tướng Chatichai Choonhavan được Nghị viện bầu ra (1988 – 1991) gồm đại diện của một liên minh 5 đảng (Đảng Dân tộc Thái, Hành động xã hội, Dân chủ, Thống nhất và Nhân dân) đã có nhiều cố gắng cải cách về mặt kinh tế và xã hội. Trong 30 tháng cầm quyền, Chính phủ Chatichai đã đưa đất nước phát triển với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (11,6% năm 1990). Sau đó, dưới thời của chính phủ Chuan Leekpai (1992-1996), chính trị Thái Lan tiếp tục đạt được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế-xã hội (tăng trưởng kinh tế đạt bình quân trên 8% năm, thu nhập theo đầu người tăng lên khoảng 2.600 USD vào năm 1996).

 

Theo Thanhnien

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *