Mô hình xã hội Thái Lan (Phần 4)

Xã hội Thái Lan chia thành hai nhóm chính là nông thôn Thái Lan và thành thị Thái Lan, giữa hai nhóm này có gì khác nhau? Chúng ta cùng tìm hiểu

Bài trước: Mô hình xã hội Thái Lan (Phần 3)

Xã hội Thái Lan trong những thập niên sau này, việc thương mại hoá nông nghiệp ở một số vừng trong nước và hiện tượng thiếu đất canh tác cũng như hiện tượng lĩnh canh đã làm giảm bớt hình thức hợp tác đổi công trong giới nông dân. Những nông dân giàu có sẽ thuê mướn lao động là những người không có đất hoặc quá ít đất để canh tác. Những người thiếu đất này không làm đủ số lương thực cho nhu cầu của họ và sẽ đi làm thuê để lấy tiền công sinh sống.

 

Mô hình xã hội Thái Lan, nông thôn thái lan, nong thon Thai Lan, xã hội Thái Lan, xa hoi Thai Lan

 

Không thể phân loại nông dân theo số lượng ruộng đất mà họ sở hữu. Đất đai giúp cho một gia đình nông dân này giàu lên ở một vùng nào đó chưa hẳn có thể làm giàu cho họ ở vùng đất khác. Thường những gia đình giàu có ở nông thôn Thái Lan có trong tay một số ruộng đất cần thiết, trong số đó có thể một phần được cắt ra cho thuê. Ngược lại, nếu gia đình đó có đủ vốn đầu tư để thuê mướn lao động và trang bị công cụ thì họ lại đi thuê thêm những mảnh đất khác để sản xuất. Những gia đình này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào việc thuê mướn lao động hơn là hệ thống vần đổi công, và có thể đầu tư vào những cơ sở khác tại địa phương, chẳng hạn nhà máy xay lúa, để tăng thêm thu nhập. Trong xã hội Thái Lan, những nông dân giàu được chia thành từng cấp khác nhau, với những người có rất nhiều đất đai và những người có ít hơn nhưng đủ để thu lợi. Thường thì sư phân biệt dưa vào những công việc làm ăn ngoài việc đồng áng và số lượng tìền nhàn rỗi họ có để cho vay. Trong mọi trường hợp ở xa hoi Thai Lan, phú nông có chiều hướng trở thành chủ nợ và bần nông trở thành con nợ.

 

Theo VnE

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *