Mô hình xã hội Thái Lan (Phần 5)

Xã hội Thái Lan chia thành hai nhóm chính là nông thôn Thái Lan và thành thị Thái Lan, giữa hai nhóm này có gì khác nhau? Chúng ta cùng tìm hiểu

Bài trước: Mô hình xã hội Thái Lan (Phần 4)

Xã hội Thái Lan ở đầu bên kia của nấc thang giai tầng là những nguời đi làm thuê. Đây là số người không có mảnh đất cắm dùi hoặc có quá ít đất không đủ để cung ứng lương thực cho chính miệng ăn của họ: Thực tế có những gia đình nông dân quá khó khăn phải kết hợp thêm săn bắt và hái lượm để sống. Giữa hai đầu của hệ thống giai tầng trong xã hội Thái Lan đó có hai nhóm khác. Một là những người có đủ ruộng đất để tự lực về lương thực. Những người này khi được mùa bội thu hoặc có dịp đi làm công thêm bên ngoài sẽ có dư đôi chút. Đối với nhóm này, lương thực họ làm ra thường để tự túc, không cung cấp cho thị trường như của giai cấp phú nông. Nhóm thứ hai là những người có ít đất, phải dựa vào tiền công làm thuê để phụ thêm vào số lương thực mà họ sản xuất không đủ cho nhu cầu. Không phải tất cả nông dân đều nghèo.

Mô hình xã hội Thái Lan, nông thôn thái lan, nong thon Thai Lan, xã hội Thái Lan, xa hoi Thai Lan

Thực tế có nhiều nhà làm ăn khấm khá, đặc biệt là số nông dân ở vùng Trung tâm Thái Lan. Tuy nhiên nhìn chung giới nông dân lĩnh canh có cuộc sống khá vất vả. Khi nhận đất để canh tác, số lúa hay số tiền phải nộp là cố định, bất kể vụ mùa đó họ thu được nhiều hay ít. Nếu gặp những vụ thất thu những người lĩnh canh này sẽ rơi ngay vào cảnh nợ nần. Những người lĩnh canh và những người làm thuê thường không có gì để lại cho con cái. Ở một số vùng, nhất là vùng Trung tâm, chủ đất thường không sống tại chỗ mà cư ngụ ở Bangkok, và việc sở hữu đất đai ở nông thôn là một hình thức đầu tư thu lợi. Những chủ đất này thường có những ảnh hưởng thao túng trực tiếp hoặc gián tiếp đối với đời sống xã hội và chính trị của những nông dân lĩnh canh.

Mối quan hệ chủ – tớ trong xa hoi Thai Lan là hiện tượng bao quát đối với xã hội Thái, không phải chỉ riêng ở nông thôn. Những người dân làng giàu có thường có điều kiện tạo lợi nhuận cho người khác, và từ đó họ có quyền đòi hỏi phía bên kia phải phục vụ họ. Uy thế càng lớn đối với những người chủ có càng nhiều nhiều người ở dạng tôi tớ phục vụ cho họ. Mối quan hệ chủ – tớ còn liên kết người dân nông thôn Thái Lan với những người ở các giai tầng xã hội Thái Lan, chính trị và kinh tế khác. Những người đứng đầu trong làng, một mặt là chủ trong cộng đồng ở nông thôn của họ, mặt khác lại có thể ở dạng cấp dưới của những cán bộ, chính khách hay thương gia ở huyện hay tỉnh. Trong trường hợp đó, thân phận dưới cấp đối với bên ngoài lại càng củng cố thêm địa vị bề trên của họ ở làng xã vì họ cổ thể cầu viện những quyền lợi từ bên trên để dùng nó ràng buộc thân phận bề dưới của những người trong làng. Thực tế là những ai được mọi người biết là có “xếp” của họ ở bên ngoài thì địa vị của họ tại địa phương càng vững chãi hơn.

Theo VnE

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *