Những danh xưng trong hoàng tộc Thái Lan có thể bạn chưa biết

Nếu bạn là người yêu thích đất nước Thái Lan chắc hẳn bạn đã biết đến tầm quan trọng của đức vua và hoàng gia Thái Lan đối với cuộc sống của người dân nơi đây. Người Thái Lan coi trong hoàng tộc, họ tôn sùng vua, hoàng tộc. Bất kì hành động hay lời nói nào thể hiện sự không tôn trọng đến nhà vua dù là vô tình hay cố ý cũng không được chấp nhận tại xứ sở chùa vàng. Vậy trong hoàng tộc có những danh xưng gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay bây giờ.

Những danh xưng trong hoàng tộc Thái Lan

Đức vua

Đối với Đức vua Thái Lan có 2 danh xưng chính mà bạn cần quan tâm:

Đối với đức vua đã làm lễ đăng quang được gọi là: Phrabat Somdej Phra Chao Yu Hua.

Đức vua chưa chính thức làm lễ đăng quang được gọi là: Somdej Phra Chao Yu Hua

Ngoài ra còn có những danh xưng khác dành cho đức vua nhưng ngày nay những danh xưng này hiện không được áp dụng như: Phra Rama, Phra Ratchakan, Baramin, Somdej Phra, Somdej Chakrabat Phra.

Vợ của vua

Có nhiều danh xưng cho vợ của vua, trong đó danh xưng dành cho hoàng hậu và danh xưng dành cho các vị hoàng phi là vợ vua.

Hoàng Hậu

– Somdej Phra Boromarajininat: Đây là danh xưng cao nhất.

– Somdej Phra Boromarajini

– Somdej Phra Rajini: Đây là danh xưng cho hoàng hậu khi vua chưa làm lễ đăng quang.

Các hoàng phi của nhà vua

Tùy theo mức độ xuất thân mà các hoàng phi của nhà vua sẽ có danh xưng giảm dần:

– Somdej Phra Boromarajathevi: Đây là danh xưng cao quý nhất. Trước thời vua Chulalongkorn, danh xưng này chỉ áp dụng cho Hoàng hậu.

– Phra Nangchao Phra Rajathevi hoặc Phra Nangchao Phra Akra Rajathevi

– Phra Nang Ther

– Phra Akra Chaya Ther

– Phra Racha Chaya

Nếu Hoàng phi xuất thân là con nhà quý tộc bậc thấp hay thường dân, thì có danh xưng là Chao Chom hoặc Chao Chom Manda nếu sinh được con cho vua.

Ngoài danh xưng dành cho nhà vua, hoàng hậu và các hoàng phi trong hoàng gia của Thái Lan, còn có các danh xưng khác dành cho hoàng từ và công chúa. Theo đó nếu hoàng từ và công chúa do hoàng hậu sinh ra sẽ được gọi là Chao Pha Chan Aeg;  hoàng từ và công chúa do các phi tần của nhà vua sinh ra sẽ được gọi là Chao Pha Chan Tho. Những hoàng tử và công chúa khác không thuộc nhóm này sẽ được gọi là: Chao Pha Chan Tri.

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *